اشنایی با انواع نرده 8

آشنایی با انواع نرده برای پله گرد (قسمت هشتم)

راه پله های گرد از جمله پله هایی هستند که علاوه بر فضاهای داخلی در محیط های بیرونی نیز کاربرد دارند. این راه پله ها از هماهنگی بسیار زیادی با انواع سبک های معماری برخوردار هستند. به همین دلیل به راحتی می توان آن ها را با هر طراحی و دکوراسیون مطابقت داد. این محتوا به منظور آشنایی با انواع نرده برای پله گرد، نگارش شده است.

اشناییی با نرده 7

آشنایی با انواع نرده برای پله گرد (قسمت هفتم)

انتخاب مناسب انواع نرده برای پله گرد می تواند تاثیر بسیار زیادی در افزایش جذابیت و ایمنی راه پله ها داشته باشد. که معمولا با توجه به متریال مورد استفاده در راه پله ها و فضای قرارگیری پله ها، می توان مناسب ترین نرده ها را انتخاب نمود. این محتوا به منظور آشنایی با انواع نرده برای پله گرد، نگارش شده است.

آشنایی با نرده پله

آشنایی با انواع نرده برای پله گرد (قسمت ششم)

پله های گرد از جذاب ترین راه پله های مورد استفاده در خانه های دوبلکس و فضاهای ورودی است. که می تواند در زیبایی فضای داخلی و خارجی تاثیر بسیار زیادی داشته باشد. انواع نرده برای پله گرد می تواند تاثیر بسیار زیادی در حفظ ایمنی و زیبایی پله ها داشته باشد. این محتوا به منظور آشنایی با انواع نرده برای پله گرد، نگارش شده است.

آشنایی با انواع نرده

آشنایی با انواع نرده برای پله گرد (قسمت پنجم)

از انواع نرده برای پله گرد می توان به نرده های استیل (فلزی) اشاره نمود. این نرده ها نیز از پرکاربردتری نرده های مورد استفاده در فضای داخلی و خارجی بنا است. که البته نسبت به نرده های آلومینیومی از کاربرد کمتری برخوردار هستند. این محتوا به منظور آشنایی با انواع نرده برای پله گرد، نگارش شده است.

انواع نرده برای پله گرد را می توان بر اساس متریال آن ها به انواع فلزی، سنگی، چوبی، بتنی و کابلی دسته بندی نمود.

آشنایی با انواع نرده برای پله گرد (قسمت چهارم)

انواع نرده برای پله را می توان بر اساس متریال آن ها به انواع فلزی، سنگی، چوبی، بتنی و کابلی دسته بندی نمود. تنوع بالا در متریال و مدل های نرده موجب شده تا بتوان از آن ها با توجه به سبک مد نظر در طراحی استفاده نمود. یکی از محبوب ترین نرده های مورد اس ...

انواع نرده پله گرد

آشنایی با انواع نرده برای پله گرد (قسمت سوم)

نرده های مورد استفاده در طراحی پله های گرد دارای انواع گوناگونی هستند. که با توجه به سبک مورد استفاده در طراحی راه پله ها، می توان مناسب تری آن ها را انتخاب نمود. به همین دلیل آشنایی با انواع نرده برای پله گرد از نیازهای انتخاب نرده مناسب برای این راه پله ها است. این محتوا به منظور آشنایی با انواع نرده برای پله گرد، نگارش شده است.

انواع نرده پله گرد

آشنایی با انواع نرده برای پله گرد (قسمت دوم)

راه پله های گرد از جمله پله هایی هستند که معمولا هر دو طرف پله ها در طراحی آنها فضای باز می باشد. به همین دلیل حتی زمانی که آنها را در کنار دیوار و یا کنج دیوارها اجرایی می نمایند، باز هم برای حفظ ایمنی، نیاز به اجرای انواع نرده برای پله گرد می باشد. این محتوا به منظور آشنایی با انواع نرده برای پله گرد، نگارش شده است.

نرده پله گرد

آشنایی با انواع نرده برای پله گرد (قسمت اول)

پله ها یکی از عناصر بسیار جذاب در طراحی فضاهای مختلف می باشند. که از زمان های دور می توانستند طراحی یک خانه را برجسته نمایند. با وجود پیشرفت سبک ها و ایده ها در طراحی داخلی و خارجی فضاها، توجه به سبک پله گرد و استفاده نمودن از ایده های جذاب جهت طراح ...