ضوابط راه پله گرد 5

ضوابط راه پله گرد مطابق با مقررات ملی ساختمان (قسمت پنجم)

متریال و محاسبه نمودن ابعاد استاندارد راه پله ها در کنار زیبایی آن ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به طور مثال به منظور افزایش امنیت افراد بهتر است راه پله های اضطراری با استفاده از متریال های ضد حریق ساخته شوند. همچنین با توجه به ضوابط راه پله گرد، بررسی نمودن شیب استاندارد راه پله ها در مکان های مسکونی در ایمنی بسیار موثر است. بنابراین توجه به ضوابط در طراحی آن، نقش بسیار موثری در استحکام و ایمنی راه پله ها خواهد داشت. به همین منظور در ادامه قصد داریم شما را با ضوابط راه پله گرد مطابق با مباحث مقررات ملی ساختمان، بیشتر آشنا کنیم.

ضوابط راه پله گرد مطابق با مقررات ملی ساختمان (قسمت پنجم)
ضوابط راه پله گرد مطابق با مبحث مقررات ملی ساختمان (قسمت پنجم)

ضوابط راه پله گرد با توجه به مقررات ملی ساختمان

  • در صورتی که از راه پله های اضطراری تا معابر عمومی از راهرو استفاده شده باشد. این راهروها باید حداقل یک ساعت در برابر حریق ایمن باشند.
  • فاصله میان ورودی هر واحد مسکونی تا دسترسی پلکان نباید بیشتر از 10 متر باشد.
  • راه پله های مورد استفاده در فضای داخلی مکان های مسکونی، باید حداقل 20 دقیقه در برابر حریق مقاومت داشته باشند.
  • کف پله ها و لبه های راه پله نباید از مصالح لغزنده ساخته شده باشند.
  • حداقل عرض کف پله در فضاهای مسکونی باید حداقل 28 سانتی متر در نظر گرفته شود.
  • ارتفاع هر پله باید به اندازه ای در نظر گرفته شود که، مجموع عرض پله و ارتفاع پله 63 تا 64 سانتی متر شود.
  • حداقل عرض پاگرد باید برابر با عرض کف پله در نظر گرفته شود.
  • متریال مورد استفاده در ساخت راه پله های گرد، مطابق با مقررات ملی ساختمان باید در برابر ریزش و زلزله مقاوم باشند.
  • در مسیر راه پله های عمومی مکان های مسکونی، هیچ گونه تجهیزات اضافه مانند شیرآلات آب، کپسول آتش نشانی و … نباید قرار داده شود.
  • در صورت استفاده از شیشه در ساخت راه پله های گرد، باید از شیشه های مقاوم و ضد ضربه استفاده نمود.

سایر بخش ها:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *