ضوابط قسمت 8

ضوابط راه پله گرد مطابق با مقررات ملی ساختمان (قسمت هشتم)

در طراحی راه پله ها توجه به نکات جانبی مانند نورپردازی، تهویه مناسب، خروجی استاندارد و … نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به همین دلیل است که در مقررات ملی ساختمان مباحثی به منظور تکمیل ضوابط راه پله گرد و سایر راه پله ها تعریف شده است. این محتوا به منظور آشنایی با ضوابط راه پله گرد، مطابق با مقررات ملی ساختمان نگارش شده است.

ضوابط قسمت 7

ضوابط راه پله گرد مطابق با مقررات ملی ساختمان (قسمت هفتم)

اجرای راه پله گرد باید کاملا بر اساس ضوابط راه پله گرد انجام شود. زیرا در صورت عدم پیروی از مقررات و استانداردهای طراحی راه پله، ایمنی و استحکام آن ها به شدت دچار ضعف خواهد شد. که در نهایت منجر به عدم تایید مهندس ناظر برای مجوز پایان کار خواهد شد. این محتوا به منظور آشنایی با ضوابط راه پله گرد، مطابق با مقررات ملی ساختمان نگارش شده است.

ضوابط 6

ضوابط راه پله گرد مطابق با مقررات ملی ساختمان (قسمت ششم)

راه پله های گرد از پله های مورد استفاده در طراحی فضاهای مسکونی هستند که از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار می باشند. با توجه به مزایای بسیار این راه پله ها نسبت به معایب آن، استفاده نمودن از آن ها در فضاهای مختلف بناهای مسکونی، از محبوبیت بالایی برخوردار است. این محتوا به منظور آشنایی با ضوابط راه پله گرد، مطابق با مقررات ملی ساختمان نگارش شده است.

ضوابط راه پله گرد 5

ضوابط راه پله گرد مطابق با مقررات ملی ساختمان (قسمت پنجم)

متریال و محاسبه نمودن ابعاد استاندارد راه پله ها در کنار زیبایی آن ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به طور مثال به منظور افزایش امنیت افراد بهتر است راه پله های اضطراری با استفاده از متریال های ضد حریق ساخته شوند. این محتوا به منظور آشنایی با ضوابط راه پله گرد، مطابق با مقررات ملی ساختمان نگارش شده است.

ضوابط راه پله گرد 4

ضوابط راه پله گرد مطابق با مقررات ملی ساختمان (قسمت چهارم)

راه پله های گرد در فضاهای مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند. اما یکی از پرکاربردترین مکان هایی که از راه پله های گرد استفاده می نمایند، خانه های مسکونی است. به همین دلیل ضوابط راه پله گرد در خانه های مسکونی بر اساس مقررات ملی ساختمان، تعریف شده است. این محتوا به منظور آشنایی با ضوابط راه پله گرد، مطابق با مقررات ملی ساختمان نگارش شده است.

ضوابط راه پله گرد3

ضوابط راه پله گرد مطابق با مقررات ملی ساختمان (قسمت سوم)

از آنجایی که راه پله ها در طراحی و اجرای یک ساختمان از وظیفه ای بسیار مهم برخوردار هستند و استحکام و عملکرد آن ها از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است. توجه به ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی آن ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. این محتوا به منظور آشنایی با ضوابط راه پله گرد مطابق با مقررات ملی ساختمان، نگارش شده است.

ضوابط قسمت دوم

ضوابط راه پله گرد مطابق با مقررات ملی ساختمان (قسمت دوم)

توجه به ضوابط راه پله گرد در طراحی و اجرای آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به گونه ای که در صورت عدم رعایت این ضوابط ممکن است برگه پایان کار به بنا تعلق نگیرد. مهندسین ناظر تمامی قسمت های بنا را مورد بررسی قرار می دهند. این محتوا به منظور آشنایی با ضوابط راه پله گرد مطابق با مقررات ملی ساختمان، نگارش شده است.

ضوابط راه پله1

ضوابط راه پله گرد مطابق با مقررات ملی ساختمان (قسمت اول)

در طراحی راه پله های گرد علاوه بر ابعاد و اندازه راه پله، نیاز است تا به نکات دیگری مانند دسترسی راه پله نیز توجه نمود. به همین دلیل است که ضوابط راه پله گرد مطابق با مقررات ملی ساختمان نیز، هنگام طراحی و اجرای راه پله ها باید در نظر گرفته شود. این محتوا به منظور آشنایی با ضوابط راه پله گرد در مقررات ملی ساختمان، نگارش شده است.