شناسایی اصول نصب پله

برای نصب پله هایی که کف پله و پیشانی پله ی آنها از سنگ پلاک است، باید اقداماتی صورت گیرد. نظیر زیرسازی، نصب سنگ پله ها ، کنترل تراز بودن طول و دادن شیب لازم عرض کف پله ثابت کردن موقّت با ملات گچتیز و در آخر محکم کردن سنگ پله با استفاده از دوغاب…

انواع مختلف پله و موارد استفاده

انواع مختلف پله و موارد استفاده انواع پله و موارد استفاده یکی از مباحث مهم است پله یکی از مهم ترین اجزا و عناصر هر ساختمان می باشد. شکل کلی پله، سنگ پله و از همه مهم تر نوع پله استفاده شده، می تواند به شدت در نظر دیگران تاثیرگذار باشد. در این نوشتار سعی…

اصول ایمنی راه پله

اصول ایمنی راه پله پله معمول‌ترین وسیله‌ی ارتباطی بین دو سطح با ارتفاع متفاوت است. در صورت طراحی و اجرای صحیح و درست،با رعایت اصول ایمنی راه پله می‌توان پله‌ای در با ارتفاع مناسب در ساختمان به وجود آورد. که در مواقع عادی، کاملاً قابل استفاده و راحت و در زمان بروز حادثه از قبیل…

آرماتوربندی راه پله ها

آرماتور بندی راه پله ها مبحث آرماتور بندی پله های در طراحی ساختمان بسیار مهم است . آرماتور بندی ، درست کردن اسکلت ساختمان می باشد . قالب بندی در راه پله به دو صورت قالب بندی کف پله وقالب بندی پیشانی پله صورت می گیرد. برای قالب بندی کف پله ابتدا چهرتراش هارا را…