استانداردهای-پله-فرار.

استانداردهای اجرای پله اضطرار (فرار)

از آنجایی که طراحی و ساخت پله فرار (اضطرار) باید کاملا مطابق با استانداردهای شهرداری انجام شود. همچنین حفظ ایمنی انسان ها و استقامت پله ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به همین دلیل اجرای پله های فرار باید کاملا مطابق با استانداردهای مقررات ملی ساختمان انجام شود. این محتوا به منظور آشنایی با استانداردهای اجرایی پله فرار (اضطرار)، نگارش شده است.

ضوابط-آتش-نشانی.

اجرای پله اضطرار(فرار) بر اساس ضوابط آتش نشانی

از آنجایی که پله فرار (اضطرار) معمولا مورد استفاده تعداد زیادی انسان به طور همزمان قرار می گیرد. مقاومت بسیار بالای این پله ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. همچنین با توجه به این موضوع که معمولا افراد در حال عبور ترسیده و مضطرب هستند، ایمنی و ...