پله ورقی

پله ورقی

نرده استیل

پله ورقی
کف پله قوطی روکش چوب
نرده استیل
اجراشده در لابراتوار کافه