نمونه راه پله ورقی اجراشده در پیش دبستانی و مهدکودک علوم پزشکی