واژگان کاربردی در صنعت ساخت پله

واژگان کاربردی در صنعت ساخت پله

در کشور عزیزمان ایران همانند کشورهای پیشرفته دنیا صنعت ساختمان به سرعت در حال پیشرفت می باشد. مرکز مهندسی خم فارس با به کارگیری دانش روز دنیا فعالیت تخصصی خود را در زمینه ساخت پله های فلزی به جدید ترین و مدرن ترین روش انجام می دهد.

در این زمینه پله ها در شکل ها و مدل های مختلف با کیفیت بالا بر اساس طراحی دقیق ساخته می شوند.در ابتدا به توضیح بخش هایی از پله می پردازیم.

پله:

سازه ای است جهت ارتباط دادن دو سطح غیر هم سطح در ساختمان که با دو جنس فلزی و بتنی ساخته می شود.

ارتفاع پله:

ارتفاع کف تا کف تمام شده بین طبقات ارتفاع کلی یک دستگاه پله را تشکیل می دهد.

کف پله:

تابع دو عامل عرض پله و طول پله می باشد. طول کف پله جایگاهی که قدم های انسانی روی آن قرار میگیرد. که در حالت استاندارد عدد 30 سانتی متر می باشد.

عرض کف پله:

به نسبت شدت عبور و مرور متفاوت می باشد در واقع عرض شانه یک نفر مرد 60 سانتی متر است با توجه به اینکه اگر دو نفر بخواهند از نزدیک یکدیگر عبور کنند به عرض حداقل 100 سانتی متر نیازمند می باشد.

خیز پله:

گام هایی که در پله یکی، یکی برداشته می شود تشکیل یک خیز پله را می دهد.

تعداد کف پله:

تعداد کف پله ها  جهت پیمودن کل ارتفاع و رسیدن به مقصد وجود دارد که در اکثر اوقات تعداد کف پله از گام یا عدد کمتر می باشد.

 چشم پله:

در پله هایی که به صورت پیچ و گرد اجرا می شوند شعاع داخلی پله حکم همان چشم پله را دارد اما در پله ها با دو گردش و یک پاگرد  گردش های پله باید با فاصله حداقل در حدود 100 سانتی متر باشد که به این فاصله همان چشم پله می گویند. می توان در بعضی اوقات از این فاصله هم صرف نظر کنیم .

پاگرد یا ایستگاه پله:

این المان میتواند در بین کف پله ها بعد از 10 پله باشد یا اینکه بر اساس نیاز در سر بالای پله و یا پایین هم قرار بگیرد.

نرده پله:

برای ایجاد ایمنی حتما باید نرده در دو طرف پله باشد ارتفاع پله حدود 75 الی 95 سانتی متر می باشد.

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

دیدگاه
نام
ایمیل
وبسایت