خم ونورد مقاطع

 خم و نورد مقاطع :

خم و نورد مقاطع ؛از دیر باز در طراحی و معماری آثار بشری استفاده از خم و انحنا مانند خم و نورد مقاطع
در زیبا کردن ظاهر اثر،نقش چشمگیری داشته است.
پروفیل پر کاربردترین ماده اولیه ساخت بسیاری از مصنوعات فلزی است.
از انواع خم ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
خم و برش ورق – خم کن قوطی – خم تیر آهن – خم نبشی – خم کن پروفیل
خم فلزات – خم قوطی – خم و نورد مقاطع فلزی – خم ناودانی – خم لوله و تیرآهن
استفاده از روش های خمکاری، علاوه بر افزایش قابلیت ساخت محصولات باشکل های گوناگون سبب زیبا و دوست داشتنی تر شدن مصنوعات فلزی می شود.

شرکت فنی مهندسی خم فارس تولید کننده خم ورق،خم مقاطع فلزی و انواع راه پله

ارتباط با واحد خم و نورد
خم و نورد مقاطع فلزی
خم فلز
خم مقاطع فلزی
خم میلگرد
خم لوله
68693912
63110855
24549707
23961041
30259024
60927709
خم مقاطع
73097721
76668120
71315960
20450832
20879810
33946754
50283744
56246838
27567254
13509427
23973170
82147334
91836169
48908263 خم مقاطع فلزی
52865961 خم مقاطع فلزی
30099830 خم تیرآهن
90897025
خم مقاطع
خم مقاطع
خم مقاطع
خم مقاطع
خم و نورد مقاطع
خم مقاطع
خم مقاطع
خم مقاطع
خم ونورد انواع مقاطع فلزی
خم ونورد انواع مقاطع فلزی
خم و نورد انواع مقاطع فلزی
خم ونورد انواع مقاطع فلزی
22120066
خم مقاطع
خم مقاطع
99287669
22279685
20556576
39625391
45844316
36170777
56886757
57014770
81941942
46777105
85178907
60402695
خم مقاطع
خم مقاطع
خم مقاطع