قالب بندی و آرماتوربندی راه پله ها

قالب بندی و آرماتوربندی راه پله ها

قالب بندی در راه پله به دو صورت کف پله و پیشانی پله صورت می گیرد.

برای قالب بندی کف پله ابتدا چهرتراش هارا را به صورت اصلی و فرعی در فواصل بین تیر های راه پله قرار داده

سپس تخته سه لایی ها را در ابعاد مختلف بریده و بر روی چهارتراشها و تیرهای پله مستقر می کنند .

در انتها برای جلوگیری از چسبیدن بتن به قالبها، سطح قالب هارا آغشته به گازوئیل می کنند

بعد از قالب بندی کف پله ها آرماتور های کف پله را با آرماتور های به قطر 10 میلیمتر اجرا می کنند.

سپس با مشخص کردن خط پله توسط نقشه بردار آرماتور های دست انداز پله اجرا می شود در انتها هم تخته سه لاهی آغشته به گازوئیل به صورت عمودی در جلوی پله به عنوان قالب پیشانی پله قرار می گیرد.

قالب بندی کف پله ها

قالب بندی کف پله ها

عملیات آرماتوربندی پله

عملیات آرماتوربندی پله

آرماتوربندی پله

بعد از آرماتوربندی عملیات بتن روی پله انجام می شود.

بتن پله به ضخامت 10 سانتی متر در تمام سطح پله اجرا می شود.

بتن پله

پله بتنی

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

دیدگاه
نام
ایمیل
وبسایت