ضوابط 6

ضوابط راه پله گرد مطابق با مقررات ملی ساختمان (قسمت ششم)

راه پله های گرد از جمله راه پله های مورد استفاده در طراحی فضاهای مسکونی هستند که از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار می باشند. البته با توجه به مزایای بسیار این راه پله ها نسبت به معایب آن، امروزه استفاده نمودن از آن ها در فضاهای مختلف بناهای مسکونی، از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. البته مزایای راه پله های گرد زمانی بروز پیدا می کنند که، این راه پله ها کاملا مطابق با ضوابط راه پله گرد طراحی و اجرا شده باشند. در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان به برخی از استانداردهای طراحی اشاره شده است. به همین منظور در ادامه قصد داریم شما را با ضوابط راه پله گرد مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، بیشتر آشنا کنیم.

ضوابط راه پله گرد مطابق با مقررات ملی ساختمان (قسمت ششم)
ضوابط راه پله گرد مطابق با مبحث مقررات ملی ساختمان (قسمت ششم)

ضوابط راه پله گرد در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

  • در صورتی که ارتفاع راه پله های طراحی شده بیشتر از 70 متر باشد. باید به منظور پیشگیری از سقوط افراد از روی پله ها، از جان پناه استفاده شود.
  • اگر در جان پناه راه پله ها از شیشه استفاده شود، این شیشه ها باید در برابر ضربه کاملا ایمن باشند.
  • تمامی مسیرهای راه پله ها، حداقل ارتفاعی که برای فضاهای غیر سرگیر استفاده می شود، باید 250 سانتی متر در نظر گرفته شود.
  • در صورت وجود دست اندازهای شیب دار، ارتفاع آن ها از لبه پله باید 10 متر باشد.
  • در طراحی نرده ها به هیچ عنوان نباید حفره هایی با قطر بیش از 11 متر طراحی و اجرا شود.
  • همچنین در صورت وجود جان پناه، فاصله خالی بین دو نرده عمودی حداکثر 11 متر تعریف شده است.

نکته: توجه داشته باشید که مقررات و ضوابط ذکر شده در رابطه با طراحی و اجرای راه پله ها، معمولا در رابطه با راه پله های اضطراری مورد استفاده قرار می گیرد.

سایر بخش ها:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *