ضوابط راه پله گرد 4

ضوابط راه پله گرد مطابق با مقررات ملی ساختمان (قسمت چهارم)

راه پله های گرد در فضاهای مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند. اما یکی از پرکاربردترین مکان هایی که از راه پله های گرد استفاده می نمایند، خانه های مسکونی است. که توجه به آن ها در طراحی و اجرای راه پله ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به همین منظور در ادامه قصد داریم شما را با ضوابط راه پله گرد بر اساس مقررات ملی ساختمان در بناهایی با کاربری های مسکونی، بیشتر آشنا کنیم.

ضوابط راه پله گرد مطابق با مقررات ملی ساختمان (قسمت چهارم)
ضوابط راه پله گرد مطابق با مبحث مقررات ملی ساختمان (قسمت چهارم)

ضوابط راه پله گرد بر اساس مقررات ملی ساختمان در بناهایی با کاربری مسکونی

  • در صورتی که از راه پله های مارپیچ و گرد در طراحی داخلی خانه ها استفاده شود. باید راه پله ها کاملا مطابق با ضوابط راه پله گرد در طراحی داخلی اجرایی شوند.
  • در صورتی که در ساختمان های مسکونی از دو خروجی استفاده شده باشد، راه پله طراحی شده باید به هر دو خروجی دسترسی یکسان داشته باشد.
  • در صورت طراحی برج های مسکونی باید راه پله گرد عمومی به صورت جداگانه طراحی شود و از بازشو جداگانه برخوردار باشد. همچنین متریال مورد استفاده در ساخت راه پله ها باید کاملا مقاوم در برابر حریق باشد.
  • همچنین این راه پله ها باید حداکثر به دو واحد مسکونی در هر طبقه دسترسی داشته باشند.
  • در صورتی که ساختمان های مسکونی حداکثر 4 طبقه و 18 متر ارتفاع داشته باشد، می توان از یک راه پله خروجی استفاده نمود.
  • اما در صورتی که تعداد طبقات یک ساختمان مسکونی بیش از 4 طبقه و همچنین ارتفاع ساختمان بیشتر از 18 متر باشد، باید دو راه پله خروجی برای ساختمان طراحی و ساخته شود.
  • راه پله های خروجی نمی توانند بیشتر از نیم طبقه نسبت به محل تخلیه و خروج افراد ادامه داشته باشند.

سایر بخش ها:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *