ضوابط راه پله گرد3

ضوابط راه پله گرد مطابق با مقررات ملی ساختمان (قسمت سوم)

از آنجایی که راه پله ها در طراحی و اجرای یک ساختمان از وظیفه ای بسیار مهم برخوردار هستند و استحکام و عملکرد آن ها از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است. توجه به ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی آن ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به طور مثال راه پله های گرد به وفور در ساختمان های مسکونی مورد استفاده قرار می گیرند. به همین منظور در ادامه قصد داریم شما را با ضوابط راه پله گرد در ساختمان هایی با کاربری مسکونی، بیشتر آشنا کنیم.

ضوابط راه پله گرد مطابق با مقررات ملی ساختمان (قسمت سوم)
ضوابط راه پله گرد مطابق با مبحث مقررات ملی ساختمان (قسمت سوم)

ضوابط راه پله گرد در ساختمان هایی با کاربری مسکونی

  • راه پله های گرد در ساختمان هایی با جمعیت زیاد، در صورتی که با شیب بالا طراحی شوند باید در هر دو سمت دارای نرده باشند. تنها می توان در راه پله های اجرا شده در ساختمان های نهایتا دو طبقه از نرده برای یک سمت راه پله ها استفاده نمود.
  • با توجه به ضوابط راه پله گرد، از پله های فرار نمی توان به پله خروجی ساختمان استفاده نمود. بنابراین علاوه بر پله های اضطراری باید پله خروجی ساختمان نیز طراحی و اجرا شود.
  • راه پله های طراحی شده در ساختمان های مسکونی به خصوص راه پله های اضطراری، باید از مصالح مقاوم در برابر حریق (حداقل 2 ساعت) ساخته شود. همچنین دوربندی پله ها نیز باید از متریال های غیر سوختنی ساخته شود.
  • از دورترین نقطه دوربند راه پله های اضطراری ساختمان تا معابر عمومی حداکثر فاصله مجاز باید 30 متر در نظر گرفته شود.
  • برای راه پله ها باید روزنه ای به منظور عبور دود در هنگام آتش سوزی و همچنین تبادل هوا در راه پله ها طراحی شود. بهتر است حداقل هر طبقه و حداکثر هر دو طبقه در ساختمان دارای یک روزنه باشد.

سایر بخش ها:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *