ضوابط قسمت 8

ضوابط راه پله گرد مطابق با مقررات ملی ساختمان (قسمت هشتم)

در طراحی راه پله ها توجه به نکات جانبی مانند نورپردازی، تهویه مناسب، خروجی استاندارد و … نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به همین دلیل است که در مقررات ملی ساختمان مباحثی به منظور تکمیل ضوابط راه پله گرد و سایر راه پله ها تعریف شده است. به همین دلیل به منظور رعایت ایمنی و استانداردها در طراحی و اجرای راه پله، باید تمامی این نکات مورد توجه قرار بگیرند. همانطور که گفته شد یکی از نکات حائز اهمیت در طراحی راه پله ها توجه به تهویه مناسب و تعویض هوای استاندارد راه پله ها است. به همین منظور در ادامه قصد داریم شما را با ضوابط راه پله گرد در مقررات ملی ساختمان، بیشتر آشنا کنیم.

ضوابط راه پله گرد مطابق بامقررات ملی ساختمان (قسمت هشتم)
ضوابط راه پله گرد مطابق با مبحث مقررات ملی ساختمان (قسمت هشتم)

ضوابط راه پله گرد با توجه به مقررات ملی ساختمان

  • زمانی که تهویه هوا به صورت طبیعی انجام شود. تعویض هوا باید به دو صورت انجام شود. 1. تعویض هوا از طریق محفظه ای روی سقف راه پله انجام شود. که در این صورت سطح بازشو باید کاملا مطابق با ابعاد تعریف شده در مقررات ملی ساختمان در نظر گرفته شود. 2. برای پیشگیری نمودن از انتقال آلودگی هوا به داخل راه پله ها و راهروها، باید در جداگانه ای میان فضاهای توقفگاه راه پله تعبیه شود.
  • در طراحی راه پله ها در فضاهای مسکونی و دیگر راه پله ها، ارتباط بین فضای راه پله ها و موتورخانه ها، باید فضای حائلی به منظور تفکیک فضا ایجاد شود. تا از انتقال آلودگی و سروصدای موتورخانه به درون راه پله ها جلوگیری نماید.
  • فراموش نکنید که رعایت نمودن الزامات و مقررات در تامین ایمنی و حفظ سلامت ساکنین بسیار موثر است. بنابراین علاوه بر رعایت ضوابط و استاندارد در طراحی خود راه پله، توجه به نکات تکمیلی مانند تهویه و نورپردازی نیز بسیار حائز اهمیت است.

سایر بخش ها:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *