نور در خانه

زاویه های تابش نور

نور در خانه از جهت های متفاوتی باید بررسی شود ، یکی از این المان ها زاویه تابش نور است . در این مقاله به بررسی نور شمال ،جنوب ، شرق و غرب می پردازیم .

نور جنوب

نور جنوبی  زرد رنگ است، بنابراین رنگ ها را گرم تر از آنچه هستند نشان می دهد و كنتراست های شدیدی از نور و سایه در یك اتاق پدید می آورد.

استفاده از رنگ های سرد برای تعدیل کردن این گرما در این گونه فضاها توصیه می شود.

معمولا فرض می شود که نمای جنوبی بهترین جهت یابی برای فضاهای خانگی است

یعنی برای محل اتاق نشیمن و فضاهای داخلی خانه از طرف دیگر به دلیل انعکاس های این نور روی شیشه ها و سطوح سیقلی مکان مورد نظر همیشه هم نور مناسبی برای کار کردن نیست

در طول ماه های سرد سال شدت گرمی نور برای این اتاق های جنوبی کمتر از اتاق های رو به شمال است

اگر مناطق نورگیری اتاق بزرگتر شود آنگاه نیاز به وجود محافظت از نور مستقیم خورشید در تابستان به وجود می آید.

نور شرق

روشنایی صبح بهترین ابزار برای بیدار شدن از خواب است . خوردن صبحانه کامل بدون شتابزدگی در کنار روشنایی روز ارامش و نیروی کافی به انسان می دهد.

بنابراین باید محل قرار گرفتن اتاق خواب و آشپزخانه و نشیمن و اتاق غذا خوری خوب جهت یابی می شود

تا بیشترین استفاده از نور صبحگاهی شود که اشعه های آن ضعیف و خنک تر است

این نور در زمان معین از دور سایه اجسام را تولید می کند که می توان از این سایه برای تزیین فضا استفاده کرد

این نور ابتدا بر گرد و غبار تابیده می شود و با پراکنده شدن آن ها در فضا نور و گرما هم منتشر می شود.

خم فارس تولید کننده انواع پله های خاص

نور شمال

فضاهایی که رو به شمال هستند (در نیمکره شمالی) نور مستقیم دریافت نمی کنند.

نور پراکنده بدون سایه یا انعکاس ایجاد می شود که برای کار کردن و نقاشی کردن و تماشای تلویزیون در کارگاه های نقاشی و دفتر کار مناسب است.

در فضاهای خانگی باید پارکینگ را در شمال نقشه قرار داد و راه پله و انبارها یا هر محلی که زیاد به کار برده نمی شود.

در کشورهای بسیار گرم این جهت یابی نامطلوب می شود و چون گرمای بیشتری ایجاد می کند اما برعکس در تابستان فضاهای سایه وار مطلوب تر هستند .

فردی که همشیه در اتاق های رو به شمال است و تماس بسیار کمی با خورشید دارد و ممکن است احساس افسردگی و غم در او ایجاد شود .

نور غرب

اتاق های غربی نور نارنجی را در هنگام غروب دریافت می کند بنابراین باید در نظر داشت که استفاده از رنگ ها گرم را در این گونه فضاها تعدیل کنیم.

نور شدید غربی مناسب کارکردن در فضاهای داخلی نمی باشد پس اتاق های کار، اتاق خواب و یا دیگر فضاهای کارکردی نباید در این قسمت ساختمان قرار بگیرد.

با به اتمام رسیدن روز شدت نور کاسته می شود اما انعکاسان هنوز وجود دارد

دیوارهای سفید با شدت بیشتر و با رنگ مایل به زرد می درخشند و دیوارهای بتونی رنگ نارنجی تندی به خود می گیرند

تمام سطوح شهر تغییر شکل می یابد زمینه شکل و اشیاء پراکنده می شود و مرزهای اشیا روی همدیگر می افتد

بنابراین تشخیص لبه های اشیاء مشکل می شود فضاهایی که در مغرب هستند باید از آخرین نورهای عمودی خورشید حفاظت شوند .

برگرفته از چیدانه

دیدگاه ها بسته شده اند.