آرماتوربندی راه پله ها

آرماتور بندی راه پله ها

مبحث آرماتور بندی پله های در طراحی ساختمان بسیار مهم است . آرماتور بندی ، درست کردن اسکلت ساختمان می باشد .

قالب بندی در راه پله به دو صورت قالب بندی کف پله وقالب بندی پیشانی پله صورت می گیرد.

برای قالب بندی کف پله ابتدا چهرتراش هارا را به صورت اصلی و فرعی در فواصل بین تیر های راه پله قرار داده سپس تخته سه لایی ها را در ابعاد مختلف بریده و بر روی چهارتراشها و تیرهای پله مستقر می کنند و در انتها برای جلوگیری از چسبیدن بتن به قالبها، سطح قالب هارا آغشته به گازوئیل می کنند

بعد از قالب بندی کف پله ها آرماتور های کف پله را با آرماتور های به قطر 10 میلیمتر اجرا می کنند.سپس با مشخص کردن خط پله توسط نقشه بردار آرماتور های دست انداز پله اجرا می شود در انتها هم تخته سه لاهی آغشته به گازوئیل به صورت عمودی در جلوی پله به عنوان قالب پیشانی پله قرار می گیرد.

قالب بندی کف پله ها

قالب بندی کف پله ها

عملیات آرماتوربندی پله

عملیات آرماتوربندی پله

آرماتوربندی پله

بعد از قالب بندی و آرماتوربندی عملیات بتن روی پله انجام می شود. بتن پله به ضخامت 10 سانتی متر در تمام سطح پله اجرا می شود.

بتن پله

پله بتنی

دیدگاه ها بسته شده اند.