مدل پله خاص

در برخی از فضاها به دلیل وجود برخی محدودیت ها و هم چنین نظرات کارفرما از پله هایی با ظاهر نا متعارف و مدرن و متریال های جدید بکار برده میشود که به پله های خاص شهرت یافته اند

مدل پله ترکیبی

این پله ترکیبی است از دو نمونه پله برای کارایی و زیبایی بیشتر.کف پله ها و سازه پله های ترکیبی انواع مختلفی دارند.

مدل پله باکسی

این نوع پله با شعاع زياد و عموماً با كاربرد تجاري و يا كاربرد مسكوني براي ساختمانهای بزرگ استفاده میشود.

مدل پله اسپیرال

این نوع پله دارای یک محور و ستون است که در مرکز آن تعبیه شده و کف پله ها به صورت مدور در حول این محور قرار می گیرند.

مدل پله سازه میانی

در این نوع پله محور یا شاسی پله در زیر پله به صورت متقارن و یا نامتقارن وجود دارد.

مدل پله تیر آهنی

این پله در صورتیکه کارفرما اصرار به اجرای پله های غیر دکوراتیو دارد اجرا می شود

مدل پله فرار

این پله اغلب در بیرون ساختمان های بلند مرتبه و یا عمومی استفاده میشود.

da23606f98950a9f11fb03c5f5386e38

پله های با شعاع زیاد و عموماً با کاربرد مسکونی، این پله از نظر اقتصادی مقرون به صرفه میباشد.

مدل پله معلق

این پله با شعاع کم و عرض کم کف پله، جایگزین مناسبی برای پله های محور مرکزی ساده و محور مرکزی برش خورده هستند.

مدل پله سازه میانی

در این نوع پله محور یا شاسی پله در زیر پله به صورت متقارن و یا نامتقارن وجود دارد.