نمونه کارها

نمونه کار پله

این پله با شعاع کم و عرض کم کف پله، جایگزین مناسبی برای پله های محور مرکزی ساده و محور مرکزی برش خورده هستند.

نمونه کار

در این نوع پله محور یا شاسی پله در زیر پله به صورت متقارن و یا نامتقارن وجود دارد.

31471914

این نوع پله با شعاع زياد و عموماً با كاربرد تجاري و يا كاربرد مسكوني براي ساختمانهای بزرگ استفاده میشود.

صرافی در خیابان ستارخان

پله های با شعاع زیاد و عموماً با کاربرد مسکونی، این پله از نظر اقتصادی مقرون به صرفه میباشد.

34620093

این پله در صورتیکه کارفرما اصرار به اجرای پله های غیر دکوراتیو دارد اجرا می شود.

نمونه کار

در این نوع پله به ازای هر چند عدد پله یک پاگرد یا ایستگاه در نظر گرفته میشود.

85646255

پله های با شعاع زیاد و عموماً با کاربرد مسکونی، این پله از نظر اقتصادی مقرون به صرفه میباشد.

نمونه کار

این پله ترکیبی است از دو نمونه پله برای کارایی و زیبایی بیشتر.کف پله ها و سازه پله های ترکیبی انواع مختلفی دارند.

خاص29742105

پله هایی با ظاهر نا متعارف و مدرن و متریال های جدید 

نمونه کار پله کوچک سایز

این پله مناسب برای استفاده در فضاهای کوچک میباشد.

1

این پله اغلب در بیرون ساختمان های بلند مرتبه و یا عمومی استفاده میشود.

92700196

در این نوع پله محور یا شاسی پله در زیر پله به صورت متقارن و یا نامتقارن وجود دارد.