نمونه کارها

40805735

این پله با شعاع کم و عرض کم کف پله، جایگزین مناسبی برای پله های محور مرکزی ساده و محور مرکزی برش خورده هستند.

77955530

در این نوع پله محور یا شاسی پله در زیر پله به صورت متقارن و یا نامتقارن وجود دارد.

31471914

این نوع پله با شعاع زياد و عموماً با كاربرد تجاري و يا كاربرد مسكوني براي ساختمانهای بزرگ استفاده میشود.

97087514

پله های با شعاع زیاد و عموماً با کاربرد مسکونی، این پله از نظر اقتصادی مقرون به صرفه میباشد.

34620093

این پله در صورتیکه کارفرما اصرار به اجرای پله های غیر دکوراتیو دارد اجرا می شود.

50785937

در این نوع پله به ازای هر چند عدد پله یک پاگرد یا ایستگاه در نظر گرفته میشود.

85646255

پله های با شعاع زیاد و عموماً با کاربرد مسکونی، این پله از نظر اقتصادی مقرون به صرفه میباشد.

93713578

این پله ترکیبی است از دو نمونه پله برای کارایی و زیبایی بیشتر.کف پله ها و سازه پله های ترکیبی انواع مختلفی دارند.

خاص29742105

در برخی از فضاها به دلیل وجود برخی محدودیت ها و هم چنین نظرات کارفرما از پله هایی با ظاهر نا متعارف و مدرن و متریال های جدید بکار برده میشود که به پله های خاص شهرت یافته اند.

کوچک-سایز95962479

این پله مناسب برای استفاده در فضاهای کوچک میباشد.

1

این پله اغلب در بیرون ساختمان های بلند مرتبه و یا عمومی استفاده میشود.

92700196

در این نوع پله محور یا شاسی پله در زیر پله به صورت متقارن و یا نامتقارن وجود دارد.