نمونه کار راه پله کنسولی

 راه پله های کنسولی یا سرآزاد و یا معلق ،به انواعی از پله گفته میشود که عموما دارای یک تکیه گاه (که عموما دیوار میباشد) هستند و یا به عبارتی یک سر گیر دار هستند.

شرکت فنی مهندسی خم فارس تولید کننده راه پله کنسولی