نمونه کار راه پله خاص و مدرن

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و نرم افزارهای طراحی پیشرفته،گروهی از پله ها با نام پله خاص در مرکز توجه قرار گرفته اند.پله های خاص در فضاهایی که برخی محدودیت ها و یا پتانسیل های طراحی را داشته باشند؛طراحی و اجرا میشود.

شرکت فنی مهندسی خم فارس تولید کننده انواع مدل پله