نمونه کار راه پله خاص و مدرن

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و نرم افزارهای طراحی پیشرفته،گروهی از پله ها با نام پله خاص در مرکز توجه قرار گرفته اند.

پله خاص و مدرن در فضاهایی که برخی محدودیت ها و یا پتانسیل های طراحی را داشته باشند؛طراحی و اجرا میشود.

در برخی از فضاها به دلیل وجود برخی محدودیت ها و هم چنین نظرات کارفرما از پله هایی با ظاهر نا متعارف و مدرن و متریال های جدید بکار برده میشود که به پله های خاص شهرت یافته اند.

شرکت فنی مهندسی خم فارس تولید کننده انواع پله