نمونه کار راه پله فرار

راه پله فرار و یا پله های اضطراری عموما در بیرون ساختمان های بلند مرتبه و یا عمومی کاربرد دارد .

پله فرار، تنها راه نجات ساكنان طبقات بالای ساختمان در مواقع اضطراری و وقوع حریق است.

شرکت فنی مهندسی خم فارس تولید کننده انواع مدل پله