راه پله خطی دومحور ورق

نمونه کار راه پله خطی دو محور ورق

راه پله های خطی به پله های بدون پیچ یا قوس و انحنا گفته میشود و راه پله خطی ورقی به پله های صاف و رفت و برگشتی گفته میشود که شاسی پله از ورق با ضخامت های مختلف میباشد.

شرکت فنی مهندسی خم فارس تولید کننده انواع مدل پله