نمونه کار راه پله تیرآهنی

نمونه کار راه پله تیر آهنی

راه پله های تیر آهنی به انواعی از پله گفته میشود که شاسی پله از تیر آهن بوده ود رصورتی اجرا میشود که کارفرما اصرار به اجرای پله غیر دکوراتیو داشته باشد.

شرکت فنی مهندسی خم فارس تولید کننده انواع مدل پله