نمونه کار راه پله ترکیبی

نمونه کار راه پله ترکیبی

پله های ترکیبی عموما بصورت عصایی و رفت برگشت مرسوم هستند. علت نام گذاری این پله ها به نام ترکیبی؛ادغام دو نوع پله متفاوت با متریال های متفاوت میباشد. از مزایای این نوع پله میتوان به زیباییو کارایی آن اشاره کرد.

شرکت فنی مهندسی خم فارس تولید کننده انواع مدل پله