نمونه کار راه پله با ایستگاه

نمونه کار راه پله با ایستگاه

راه پله های دارای ایستگاه و یا پاگرد به گروهی از پله های پیچ و یا رفت و برگشتی گفته میشود که به ازای هرچند پله ،یک ایستگاه و یا پاگرد وجود دارد.

شرکت فنی مهندسی خم فارس تولید کننده انواع مدل پله