نمونه کار راه پله کوچک سایز

نمونه کار پله کوچک سایز

راه پله های کوچک سایز به صورت متداول در ساختمان ها و فضاهای با محدودیت ابعاد استفاده میشود و عموما به صورت راه پله اسپیرال طراحی و اجرا میشود.

شرکت فنی مهندسی خم فارس تولید کننده انواع مدل پله