راه پله تک محور ستون فقراتی

راه پله های تک محور خطی (مانند:راه پله ستون فقراتی ) ،پله های رفت و برگشتی مستقیم هستند که به صورت سازه میانی و یا ستون فقراتی به صورت تکی،دوبل،متقارن ویا نا متقارن طراحی و اجرا میشوند.

شرکت فنی مهندسی خم فارس تولید کننده انواع مدل پله